Tibb bacısının işi

Əfəndiyeva İlahə Arif qızı– 1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində “Daxili xəstəliklər” fənni üzrə müəllim vəzifəsində işləyir. “Tibb bacısının işi” fənn birləşmə komissiyasının sədridir.

Xəstənin müalicəsində, xüsusən də xəstəxanada tibb işçisi son dərəcə böyük rol oynayır. Həkimin təyinatlarını yerinə yetirmək, ağır xəstələrə qulluq etmək, bir çox əməliyyatları yerinə yetirmək orta tibb işçisinin bilavasitə vəzifəsidir.Həmçinin tibb bacısı xəstənin müayinəsində, onun müxtəlif cür cərrahi əməliyyatlara hazırlanmasında iştirak edir, əməliyyat zamanı anestezist və ya əməliyyat tibb bacısı kimi işləyir, reanimasiya və intensiv terapiya şöbələrində xəstələrə baxır. Tibb bacısının işi hər zaman sanitar-epidemioloji rejimi yaratmaq və təxirəsalınmaz hallarda ilk yardım göstərməkdir.

“Tibb bacısının işi” fənni nəzəri və təcrübi təbabətin ən böyük sahəsidir, onun əsas məqsədi daxili üzvlərin xəstəlikləri zamanı tətbiq edilən müayinə üsullarını, müalicə müəssisələrinin iş xüsusiyyətləri, davranış qaydaları, xəstəyə qulluq, mənəvi hüquqi cavabdehlik prinsiplərini, müxtəlif tibbi manipulyasiyaları, müalicə metodlarına yiyələnməkdir.

“Tibb bacısı işi”  fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

  • Tibb bacısının işinin əsasları və tibbi deontologiya
  • Fizioterapiya və reabilitasiya
  • Biomexanika və kineziologiya
  • Tibbi biliklərin əsasları
  • Ailə təbabətində tibb bacılığı
  • Ailə təbabəti
  • Tibbi sosial reabilitasiya
  • Fizioterapiyada palpasiya bacarığı

“Tibb bacısı işi” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 12 nəfərdən ibarət müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.

Tibb bacısının işinin əsasları və tibbi deontologiya

Tibb bacısının işinin əsasları və tibbi deontologiya fənnində tibb bacısının iş prinsipləri, vəzifə, etika, deontologiya aspektləri, xəstələrə təyin olunan prosedurların, manipulyasiyaların yerinə yetirilməsi, xəstələri müayinələrə, manipulyasiyalara, əməliyyatlara hazırlamaq qaydaları, sarğı otağında, əməliyyat otağında tibb bacısının işi, təxirəsalınmaz, həkiməqədərki ilk tibbi yardım, palata tibb bacısının, növbəti tibb bacısının, baş tibb bacısının, qəbul otağında tibb bacısının iş prinsipləri, müxtəlif şöbələrdə tibb bacısının işinin qanunauyğunluqları, müvafiq sənədləri tətbiq etmək qaydaları, tibb bacısının işinə aid digər bacarıqlar öyrədilir.

Fizioterapiya və reabilitasiya

Fizioterapiya və reabilitasiya fənnində orqanizmin sağlamlığının bərpası, möhkəmləndirilməsi, qorunması məqsədilə xəstəliyin inkişaf mərhələlərinə uyğun təyin olunan, ardıcıllığa riayət etməklə tətbiq olunan fizioterapevtik üsullar və onların effektlik kriteriyaları üzrə nəzəri, təcrübi bilik və bacarıqlar öyrədilir.

Biomexanika və kineziologiya

Biomexanika və kineziologiya fənnində insan bədəni biodenamik sistem kimi anlayışı, dayaq-hərəkət aparatının biomexanika əsasları, gimnastika hərəkətlərinin, idman oyunlarının biodinamikası barədə nəzəri, təcrübi biliklər və bacarıqlar öyrədilir.

Tibbi biliklərin əsasları

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ailə təbabətində tibb bacılığı

Ailə təbabətində tibb bacılığı fənnində aiollə təbabətində tibb bacısı işinin əsasları və tətbiqi haqqında nəzəri bilik, təcrübi vərdişlər, bacarıqlar, ilkin səhiyyə xidmətinin əsasları, tibbi sanitar xidmət, tibb bacılarının peşə və təlimləndirici bacarıqları, tibbi etika və deontologiya qaydaları öyrədilir.

Ailə təbabəti

Ailə təbabəti fənnində tibb bacısının işinin əsasları və tətbiqi haqqında nəzəri bilik,təcrübi vərdişlər, bacarıqlar öyrədilir.

Tibbi sosial reabilitasiya

Tibbi sosial reabilitasiya fənnində orqanizmin sağlamlığının bərpası, möhkəmləndirilməsi, qorunması məqsədilə xəstəliyin inkişaf mərhələlərinə uyğun təyin olunan, ardıcıllığa riayət etməklə tətbiq olunan fizioterapevtik üsullar və onların effektlik kriteriyaları üzrə nəzəri, təcrübə bilik və bacarıqlar öyrədilir.

Fizioterapiyada palpasiya bacarığı

Fizioterapiyada palpasiya bacarığı fənnində orqanizmin sağlamlığının bərpası, möhkəmləndirilməsi, qorunması məqsədilə xəstəliyin inkişaf mərhələlərinə uyğun təyin olunan, ardıcıllığa riayət etməklə tətbiq olunan fizioterapevtik üsullar və onların effektlik kriteriyaları üzrə nəzəri, təcrübi bilik və bacarıqlar öyrədilir.

ƏFƏNDİYEVA İLAHƏ ARİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  20.10.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1991, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 21.08.2001

ƏHMƏDOVA  GÜNAY CAMAL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  02.09.1979
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2002, müalicə işi
İxtisas: Həkim kardioloq
İşə qəbul olunma tarixi: 05.01.2009

HEYDƏROVA SƏKİNƏ ƏKBƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  02.07.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1995, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:26.09.2017

MƏMMƏDOVA GÜLNARƏ BƏHMƏN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  29.08.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1986, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:12.04.1995

SADIQOVA İLHAMƏ İSGƏNDƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  15.10.1972
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1996, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 15.01.2001

HƏYATOVA JALƏ ABUTALIB

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  25.08.1967
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1990, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:09.01.1996

QARACAYEVA VÜSALƏ YUSİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  14.09.1985
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2009, müalicə işi
İxtisas: Həkim endokrinoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 04.09.2014

ƏHMƏDOVA SEVİNC MÜZƏFFƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  29.01.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –  1991, müalicə işi
İxtisas: Həkim endokrinoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 29.09.1997

ƏLİYEVA ZEMFİRA HƏMİD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  19.04.1966
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1990, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 09.08.2002

MƏMMƏDOVA MƏLAHƏT XALİD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  07.03.1962
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1979, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 10.10.1986

RÜSTƏMOVA GÜLNARƏ SÜBHİ

Doğum tarixi:  10.07.1966
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1990, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 10.06.2002