TARİXİMİZ BU GÜNÜMÜZ…

Azərbaycanda nəzəri və təcrübi tibbin tarixən inkişafı, ölkəmizdə zamanın tələblərinə cavab verən müalicə və ixtisaslı tibb kadrlarını yetişdirən tədris müəssisələrinin yaradılmasını labüd edirdi. Bu baxımdan XX əsrin ilk illərində Bakı Tibb Məktəbinin (Mama-feldşer Məktəbi) yaradılması tam gözlənilən faktdır.

1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci 1 əsrdən çox tarixə malikdir. Belə ki, Mama-feldşer məktəbinin arxivində olan sənədlərə-Bakı şəhər başçısının 28.08.1902-ci il tarixli əmrinə, Azərbaycan SSR Mərkəzi Arxiv İdarəsinin 29.10.1930-cu il tarixli 100/838 nömrəli arayışına, “ Бакинский рабочий ” qəzetinin 29 avqust 1923-cü il 193/921 nömrəsində çap olunmuş məqaləsinə, keçmiş müəllim və məzunların xatirələrinə əsasən “Mamaçalıq” (павивальные бабки) məktəbi 1902-ci ildə 1 saylı şəhər doğum evinin nəzdində (hazırki Əzizbəyov adına doğum evi) yaradılmışdır.

Məktəbin fəaliyyətində mühüm rol oynayan azərbaycanlı həkim Hacıqasımov Mustafa Mahmud oğlu hətta 1923-cü ildən 1927-ci ilədək həmin müəssisəyə rəhbərlik etmişdir.
Bundan başqa, həmin dövrdə məktəbdə Zaqafqaziyada tanınmış, nəzəri və praktiki cəhətdən savadlı həkimlər sırasında Aleksey Alekseyeviç Rodionovu (Quberniya həkimi “Ginekologiya” fənni üzrə), İvan Mixayloviç Leplinskini (Mixaylovski xəstəxananın həkimi, “Anatomiya və fiziologiya” fənni üzrə), Bartold (Hərbi həkim -“Farmakologiya və gigiyena” fənni üzrə) kimi həkimləri misal göstərmək olar.
Arxiv materiallarından görünür ki, ilk məzun mamalar (повивальные бабки) 5 nəfərdən ibarət idi. İlk dövlət imtahanları Rusiyanın Yuryev şəhərində, sonrakı illərdə isə Bakı şəhərində keçirilmiş və 1904-cü ildə protokol kitabında protokollaşdırılmışdır. 1902-ci ildən 1920-ci ilədək 18 il ərzində məzunların sayı 50 dəfəyə yaxın artaraq 231-ə çatmışdır.
1948-ci il tarixində “Feldşer-mama” məktəbi kimi, sonralar isə “Mamalıq” məktəbi kimi 7-ci paralel ev 13 ünvandakı yerləşən (hazırkı B.Bağırova 9) binaya köçürülmüş və cari ilə qədər həmin binada fəaliyyət göstərir. 1954-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 1dekabr 719 nömrəli əmrinə əsasən isə 1 nömrəli Bakı Baza Tibb Məktəbi kimi fəaliyyət göstərmiş, 1961-ci ildən (əmr 676, 03.08.1961) F.N.İlyin adına 1 nömrəli Bakı Baza Tibb Məktəbi adlandırılmışdır.
Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il yanvar ayının 17-də qəbul edilmiş qərarına əsasən isə 1 saylı tibb məktəbinə görkəmli əczaçı, əczaçılıq üzrə Azərbaycanda ilk elmlər doktoru adını qazanmış Rüstəm Qambay oğlu Əliyevin adı verilmişdir.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın ölkəmizdə tibb kadrlarının hazırlanmasında böyük əməyi xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Zərifə xanım Əliyeva elmi-tədqiqat işlərinin çoxluğuna, Respublikamızda böyük bir həkim ordusu yetişdirməyinə, vaxtının məhdudluğuna baxmayaraq, öz zəngin biliyini, bacarığını, tibb elmlərinin sirlərini bizim tələbələrlə də paylaşmışdır.
Dünya elminə inteqrasiya prosesi fonunda 1 saylı tibb məktəbinin statusu dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 25 iyun 2010-cu il 47 saylı əmrinə əsasən 1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci adlandırılmışdır.
Kollec 3 mərtəbəli, müasir dizayna malik olan binadan, geniş, işıqlı, kompüterlə təchiz olunmuş otaqlardan, akt zalından, kitabxanadan, yeməkxanadan və yaşıllıqlarla zəngin həyətyanı sahədən ibarətdir.
Hal-hazırda 1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində 1700-dən artıq tələbə, 250-yə yaxın müəllim, inzibati işçilər, Həmkarlar İttifaqı Komitəsi, Tələbə Həmkarlar Komitəsi, Tələbə Gənclər Təşkilatı fəaliyyət göstərir.