Mamalıq və Ginekologiya

Tağıyeva Təranə Məmmədağa qızı-1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində “Mamalıq və Ginekologiya” fənni üzrə  müəllim vəzifəsində işləyir. “Mamalıq və ginekologiya” fənn birləşmə komissiyasının sədridir.

Tədris olunan Mamalıq fənn proqramının məqsədi doğuşa yardım sahəsində ixtisaslı mamaları müstəqil işə hazırlamaqdır. Mamalar tibb işçisinin vəzifə borcunu yerinə yetirərkən əməl etməli olduğu norma və prinsipləri özündə cəmləşdirir. Tələbələrdə doğuşu idarə etmək, mamalıqda istifadə olunan müxtəlif manipulyasiyaları icra etmək vərdişi yaradılır. Bu fənni tədris edən müəllimlərin əsas məqsədi tələbələrdə seçdikləri peşəyə məhəbbət yaratmaqdır.Gələcək mamalara onların hüquq və vəzifələri, qadın məsləhətxanasının doğum evinin iş prinsipi aşılanır.

Tədris olunan Ginekologiya bölməsində tələbələrə müxtəlif ginekoloji xəstəliklərin etiologiyası, klinikası, patogenezi, diaqnostikası,müalicə və profilaktikasına müasir yanaşma tədris edilir. Ginekologiya bölməsində ginekoloji-patologiya zamanı ixtisaslaşdırılmış yardımın təşkili və göstərilməsi haqqında tam təsəvvür yaratmaqdan ibarətdir.

“Ginekologiya” fənninin məqsədi feldşer-mama məntəqələrində, doğum evlərinin ginekoloji şöbələrində, qadın məsləhətxanasında həkim-mama ginekoloqun köməkçisi kimi müstəqil işləməyə hazırlamaqdır. Onlara qadın cinsiyyət orqanlarının patologiyalarını vaxtında aşkar etməyi, profilaktik müayinələrin təşkilini, sanitar-maarifi işinin təşkilini, ginekoloji xəstələrə aparılacaq manipulyasiyaları yerinə yetirməyi, cərrahi əməliyyatlar zamanı həkimə yardım etməyi, əməliyyatdan sonrakı xəstələrə qulluq qaydalarını öyrətməkdir.

“Mamalıq və ginekologiya” fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

  • Mamalıq və ginekologiya
  • Mamalıq
  • Ginekologiya
  • Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması
  • Mamalıq və ginekologiyada təxirəsalınmaz yardım
  • Mamalıq və ginekologiyada tibb bacılığı

 

“Mamalıq və ginekologiya” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 23 həkim-müəllimdən ibarət pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir.

Mamalıq və Ginekologiya

Mamalıq fənnində qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomiyası və fiziologiyası, mamalıq ginekoloji müəssisələrində iş prinsipi, mamalıq stasionarlarında xəstəliklərin profilaktikası öyrədilir. Mayalanma, dölün ana bətnində inkişafı, hamiləlik zamanı qadın orqanizmində baş verən fizioloji dəyişiklər, hamilə qadının müayinəsini, diaqnostikası və gigiyenasını, doğuş qovucu qüvvələrini, ana və döl arasında qan və rezus faktor uyğunsuzluğu, beçəxor və xarici epiteliomanı, abortlar haqqında məlumat və onlara qarşı profilaktika öyrədilir. Doğuşun son, erkən və zahılıq dövrünün patologiyası, doğuş qovucu qüvvələri, dövrləri, onların idarə olunması, doğuşun ağrısızlaşdırılması, doğuşu qurtaran kiçik əməliyyatları, dölün və yeni doğulmuş uşağın asfiksiyası və lazım olan tədbirlərin aparılması qaydaları öyrədilir. Normal zahılıq dövrü, onun idarə edilməsi, çox döllü hamiləlik, çanaq gəlişləri, dar çanaqlar, mamalıq travmaları, dölün patoloji gəlişləri, onların idarə olunması və doğuşun aparılması öyrədilir. Qadın məsləhətxanasında hamilələrin müayinəsi, dispanserizasiyası, hamiləliyin və profilaktika işinin təşkili öyrədilir.

Ginekologiyada etika və deontologiya, ginekoloji yardımın təşkili, xəstələrin müayinə üsulları öyrədilir. Endometrioz, sonsuzluğun səbəbləri, müayinəsi, diaqnostikası, müalicəsi haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Cinsiyyət üzvlərinin zədələnmələri, sivişlər, ginekologiyada təxirəsalınmaz yardım haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Ginekologiyada etika ve deontologiyanın qaydalarına riayət etmək, ginekoloji yardımın təşkili, xəstələrin obyektiv və əlavə müayinə üsulları, cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurları, anamaliyaları, aybaşı funksiyasının pozulması, cinsiyyət üzvlərinin parazitar, iltihabi xəstəlikləri, süzənəyi, vərəmi, xoş, bədxassəli şişlər, profilaktikası, müayinəsi, diaqnostikası, qulluq haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Qız uşaqlarında cinsi inkişafın pozulması, ginekoloji xəstəliklərin müayinsə, diaqnostikası, qulluq haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Ginekologiyada konservativ, cərrahi, fizioterapevtik müalicə zamanı əməliyyatdan sonrakı dövrdə qulluq haqqında bilik və bacariq öyrədilir.

Mamalıq

Mamalıq fənnində qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomiyası və fiziologiyası, mamalıq ginekoloji müəssisələrində iş prinsipi, mamalıq stasionarlarında xəstəliklərin profilaktikası öyrədilir. Mayalanma, dölün ana bətnində inkişafı, hamiləlik zamanı qadın orqanizmində baş verən fizioloji dəyişiklər, hamilə qadının müayinəsini, diaqnostikası və gigiyenasını, doğuş qovucu qüvvələrini, ana və döl arasında qan və rezus faktor uyğunsuzluğu, beçəxor və xarici epiteliomanı, abortlar haqqında məlumat və onlara qarşı profilaktika öyrədilir. Doğuşun son, erkən və zahılıq dövrünün patologiyası, doğuş qovucu qüvvələri, dövrləri, onların idarə olunması, doğuşun ağrısızlaşdırılması, doğuşu qurtaran kiçik əməliyyatları, dölün və yeni doğulmuş uşağın asfiksiyası və lazım olan tədbirlərin aparılması qaydaları öyrədilir. Normal zahılıq dövrü, onun idarə edilməsi, çox döllü hamiləlik, çanaq gəlişləri, dar çanaqlar, mamalıq travmaları, dölün patoloji gəlişləri, onların idarə olunması və doğuşun aparılması öyrədilir. Qadın məsləhətxanasında hamilələrin müayinəsi, dispanserizasiyası, hamiləliyin və profilaktika işinin təşkili öyrədilir.

Ginekologiya

Ginekologiyada etika və deontologiya, ginekoloji yardımın təşkili, xəstələrin müayinə üsulları öyrədilir. Endometrioz, sonsuzluğun səbəbləri, müayinəsi, diaqnostikası, müalicəsi haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Cinsiyyət üzvlərinin zədələnmələri, sivişlər, ginekologiyada təxirəsalınmaz yardım haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Ginekologiyada etika ve deontologiyanın qaydalarına riayət etmək, ginekoloji yardımın təşkili, xəstələrin obyektiv və əlavə müayinə üsulları, cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurları, anamaliyaları, aybaşı funksiyasının pozulması, cinsiyyət üzvlərinin parazitar, iltihabi xəstəlikləri, süzənəyi, vərəmi, xoş, bədxassəli şişlər, profilaktikası, müayinəsi, diaqnostikası, qulluq haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Qız uşaqlarında cinsi inkişafın pozulması, ginekoloji xəstəliklərin müayinsə, diaqnostikası, qulluq haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Ginekologiyada konservativ, cərrahi, fizioterapevtik müalicə zamanı əməliyyatdan sonrakı dövrdə qulluq haqqında bilik və bacariq öyrədilir.

Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması

Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması fənnində valideynləri övlad sağlamlığı mövzusunda bilgiləndirmək, ana sağlamlığını qorumaq, ana ölümlərinin qarşısını almaq, körpələrin sağlam doğulmalarına və yaşamalarına dair məsləhətlər vermək, yüksək riskli hamiləliklərin qarşısını almaq məqsədi ilə anaları bilgiləndirmək, valideynləri ailə planlaşdırılmasının vasitələri ilə tanış etmək, daha gənc və ya ahıl yaşda istənilməyən hamiləliyin qarşısını almaq qaydaları, gələcəyin analarına sağlam həyat tərzini aşılamaq öyrədilir.

Mamalıq və Ginekologiyada təxirəsalınmaz yardım

Mamalıq və Ginekologiyada təxirəsalınmaz hallar haqqında anlayışı, kəskin tənəffüs çatmamazlığı, ürək damar çatmamazlığı, ürək-ağciyər reanimasiyası, şok və komatoz vəziyyətlər, kəskin böyrək çatışmamazlığı zamanı təxirəsalınmaz yardım zamanı ümumi məlumatlar, kəskin uşaqlıq qanaxmaları, eklampsiya, preeklampsiya, uşaqlıq cırıqları və s.vəziyyətlərdə həkiməqədərki təxirəsalınmaz tibbi yardım, şok, koma, bayılma, yenidoğulmuşların asfiksiyası zamanı həkiməqədrki yardım və hipovolemiyanın qarşısının alınması öyrədilir. Kəskin zəhərlənmələr, elektrik travması, suda boğulma və asfiksiyalar zamanı reanimasiya tədbirləri haqqında biliklər öyrədilir.

Mamalıq və Ginekologiyada tibb bacılığı

Mamalıq və Ginekologiyada tibb bacılığı fənnində qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomiyası, fiziologiyası, hamiləlik toksikozları haqqında anlayış, hamilələrin müxtəlif üzv və sistemlərinin xəstəlikləri, müayinə, müalicə zamanı tibb bacısının işi, zahılara qulluq, əməliyyatdan qabaq, əməliyyat zamanı tibb bacısının işi, əməliyyatdan sonra xəstəyə qulluq, mamalıq və ginekologiyada təxirəsalınmaz yardım öyrədilir.

TAĞIYEVA TƏRANƏ MƏMMƏDAĞA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 22.02.1964
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1990, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 01.02.2000

AĞAYEVA VƏFA SABİR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 01.09.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti-1991,pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 25.01.2002

BALAKİŞİYEVA İLHAMƏ SÜLEYMAN
.

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  15.02.1964
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1987,müalicə işi
İxtisas: Həkim anestezioloq, reanimotoloq
İşə qəbul olunma tarixi:  26.10.2001

ƏFƏNDİYEVA TAHİRƏ QAFUR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  29.10.1956
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1980, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 04.03.2003

HACIYEVA DİLŞAD ƏKBƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  02.07.1960
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1984, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 21.07.2003

MAYILOVA AZADƏ MÜDAFİƏ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  28.05.1964
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1988, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 26.05.2002

VƏLİBƏYOVA ŞƏLALƏ FƏRHAD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  02.11.1964
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1987, müalicə işi
İxtisas:  Həkim anestezioloq, reanimotoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 12.10.1996

MUXTAROVA YEGANƏ NAİB

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  14.01.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1983, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 29.08.1997

ABDİNOVA NİGAR AFƏT

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 19.12.1967
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1991, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 25.01.2002

AMANOVA NAİLƏ ƏLİ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 05.03.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1993, müalicə işi
İxtisas:  Həkim-akuşer ginekoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 12.02.1996

CƏBRAYILOVA FƏRƏH QAÇAY
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  15.06.1972
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1995, müalicə işi
İxtisas: Həkim anestezioloq reanimotoloq
 İşə qəbul olunma tarixi:  16.07.2002

ƏLİYEVA LALƏ HACIRZA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  14.06.1979
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2003, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 23.01.2008

KƏRİMLİ TƏRANƏ QABİL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  21.08.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1994, müalicə işi
İxtisas: Həkim mama-ginekoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 29.08.1997

MİRZƏYEVA NAİLƏ ƏYYAM

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  19.09.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1995, müalicə işi
İxtisas: Həkim onkoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 13.10.1998

KƏRİMOVA ELNARƏ NURƏHMƏD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  08.08.1964
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1987, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 27.07.1999

NAĞIYEVA AİDƏ MƏHYƏDDİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  13.10.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1993, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 15.02.2006

ABDULLAYEVA AFAQ AYDIN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 06.02.1969
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1992, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 30.12.1997

AXUNDOVA SEVİNC ƏSGƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  14.04.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1995, müalicə işi
İxtisas:  Həkim-terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:  29.08.1997

CƏLİLOVA ZEYNƏBXANIM HÜSEYNƏLİ
.

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  14.03.1973
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1996, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 29.08.1997

ƏSGƏROVA AFAQ SƏRXAN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  03.02.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1995, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 14.09.2006

KİÇİBƏYOVA SEVİNC MƏMMƏD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  18.04.1964
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1987, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 05.02.1999

SEYİDOVA GÜLNAZ FƏRHAD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  05.11.1967
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1993, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 29.08.1997

MİRZƏYEVA SAMİRƏ KƏRİM

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  27.06.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1994, müalicə işi
İxtisas:  Həkim mama-ginekoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 06.11.1996