Farmakologiya

Acalova Mehriban İlyas qızı-1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində “Farmakologiya” fənni üzrə müəllim vəzifəsində işləyir. “Farmakologiya” fənn birləşmə  komissiyasının sədridir.

Farmakologiya – yunanca “Pharmacon”-dərman, “logos”-elm deməkdir. Bu elm dərman maddələrinin canlı orqanizmə göstərdiyi təsir mexanizmindən və xüsusiyyətindən bəhs edir. Farmakologiya elminin əsas məqsədi-dərman preparatlarının effektini hərtərəfli öyrənmək, müxtəlif xəstəliklərin müalicə və profilaktikası məqsədilə onları tibbi praktikaya tətbiq etməkdən ibarətdir.

Hər bir müəllimin vəzifəsi sahib olduğu bilikləri tələbələrə çatdırmaq, yeni dərman preparatları ilə onları tanış etmək və reseptlərin düzgün yazılış qaydasını öyrətməkdən ibarətdir. Farmakologiya dərmanlar haqqında elmdir. Bu fənn dərmanların orqanizmə təsirini öyrənir. Yeni dərman maddələrinin axtarılması ilə məşğul olur. Kollecdə farmakologiya fənnindən istehsalat təcrübələri apteklərdə aparılır. Təcrübə müddətində tələbələr yeni dərman preparatları ilə tanış olur, dərmanların apteklərdə saxlanılma qaydalarını mənimsəyirlər. Əczaçılar tərəfindən dərmanların buraxılması qaydalarını öyrənirlər.Farmakologiya fənni bioloji, tibbi və əczaçılıq fənnləri ilə əlaqəli olan bir fənndir.

“Farmakologiya” fənn birləşməsinə Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə) fənni daxildir.

“Farmakologiya” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 16 müəllimdən ibarət pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir.

Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)

Farmakologiya fənnində müalicə, profilaktika və digər tibbi məqsədlərlə istifadə olunan dərman maddələrinin təsnifatı, təsir mexanizmləri, əlavə təsirləri, orqanizmdən xaric olma yolları, kumulyativ təsirləri, yüksək dozada istifadə olunduqda toksik təsirləri haqqında, reseptin yazılma, oxunma qaydaları öyrədilir.
Fənnin tədrisi müddətində farmakologiya elminin digər əczaçılıq (dərman formalarının texnologiyası, farmakoqnoziya, farmakoloji kimya, əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı), təbabət (terapiya, pediatriya, cərrahiyyə, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, otorinolarinqologiya, yoluxucu xəstəliklər) elmləri və fənnləri ilə sıx əlaqəsi xüsusən vurğulanır, reseptlərin düzgün yazılma qaydalarına diqqət yetirilir.

Farmakologiya tibbi bioloji elmlər arasında sırf tibbi fənn olub, terapiyanın əsasını təşkil edir. O, nəzəri və klinik elmləri əlaqələndirən və daim inkişafda olan bir fəndir. Tibbin ele bir sahəsi yoxdur ki, farmakologiya onun məzmununa və fəaliyyətinə birbaşa və ya dolayı təsir göstərməsin.

ACALOVA MEHRİBAN İLYAS

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 15.10.1965
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1978, farmasiya
İxtisas: Provizor
İşə qəbul olunma tarixi: 23.09.1999

AĞAYEVA NABAT OSMAN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 21.05.1960
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1985, farmasiya
İxtisas: Provizor
İşə qəbul olunma tarixi: 26.08.1999

MƏHƏRRƏMOVA NİGAR FƏXRƏDDİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 25.04.1986
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -2008, əczaçılıq
İxtisas: Farmakologiya
İşə qəbul olunma tarixi: 16.01.2015

NİFTƏLİYEVA ŞƏHLA FAZİL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 30.01.1969
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1991, farmasiya
İxtisas: Provizor
İşə qəbul olunma tarixi: 09.10.2001

RƏHİMOVA ZƏRNİGAR QABİL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 30.04.1972
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1995, müalicə işi
İxtisas: Həkim nevropatoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 13.09.2007

ZEYNALOVA SƏBİNƏ FİRUDİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 21.12.1984
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti -2008, müalicə işi
İxtisas: Həkim
İşə qəbul olunma tarixi: 15.04.2015

ABDULLAYEVA FƏRİDƏ KAMRAN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 18.03.1972
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1994, farmasiya
İxtisas: Provizor
İşə qəbul olunma tarixi: 27.11.2001

BAYRAMOVA AYNUR MEHRALI

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  04.07.1985
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -2008, müalicə işi
İxtisas: Həkim
 İşə qəbul olunma tarixi:  08.09.2016

MƏMMƏDOVA SƏADƏT FİRUDİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  13.12.1982
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -2006, pediatriya
İxtisas: Həkim
 İşə qəbul olunma tarixi:  01.09.2015

QULİYEVA KAMİLƏ GÜLBALA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  19.07.1960
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1982, farmasiya
İxtisas: Provizor
 İşə qəbul olunma tarixi:  04.01.1996

RƏSULOV AĞARZA DAVUD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  11.01.1965
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1991, farmasiya
İxtisas: Provizor
 İşə qəbul olunma tarixi:  05.10.1994

OSMANOVA FİRUZƏ ÖMƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  12.04.1966
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1992, farmasiya
İxtisas: Provizor
 İşə qəbul olunma tarixi:  09.08.2002

AĞAYEVA GÜLNARƏ SABİR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 16.04.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1992, farmasiya
İxtisas: Provizor
İşə qəbul olunma tarixi:  13.10.1995

ƏMİROVA NİGAR BARİZ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  03.11.1972
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1996, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 21.01.1999

NƏCƏFOV CAVİD ŞAHİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  27.12.1963
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1986, farmasiya
İxtisas: Provizor
İşə qəbul olunma tarixi: 19.03.1994

RAMAZANOVA NİGAR AZAD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  25.06.1985
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2009, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 15.05.2014

ŞİRİNOVA AYTƏN ƏKRƏM

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  03.08.1977
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2000, əczaçılıq
İxtisas: Əczaçılıq
İşə qəbul olunma tarixi: 09.10.2001