Müalicə masajı

Əliyeva Rəsmiyyə Mahmud qızı -1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində müəllim işləyir. “Tibbi masaj və müalicəvi bədən tərbiyəsi” fənn birləşmə komissiyasının sədridir.

              Masaj latınca “massa”-“ələ yapışma” , yunanca “massa ”- əllər ilə sıxmaq deməkdir. Masaj orqanizmə hərtərəfli və faydalı təsir göstərir. Masajın təsiri altında dərinin sinir sistemindən beyinə xeyli miqdarda impuls daxil olur, bu da mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinə təsir göstərir. Bunun nəticəsində əsas funksiyalar yaxşılaşır, müxtəlif orqan və sistemlərin işinə nəzarət yetirilir.

Masajçı təmkinli, səbrli, diqqətcil, mehriban, pasientə qarşı nəzakətli olmalı, özünə qarşı inam yaratmağı bacarmalıdır. Masajçı öz enerjisinə qənaət etməli, hərəkətlərinin yumşaq, yüngül, səlis olmasına nail olmalıdır. Masajçı həm sağ, həm də sol əlləri ilə eyni dərəcədə masaj texnikasına yiyələnməlidir. Onun əlləri isti, quru, plastik, dözümlü, güclü olmalıdır.

Masajçı anatomiyanı, fiziologiyanı və masajın əks göstəricilərinin olub-olmadığını da bilməlidir.

“Tibbi masaj və müalicəvi bədən tərbiyəsi” fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

  • “Klassik masaj və idman masajı”
  • ” Masajın reflektor növləri , ənənəvi Çin və aktiv nöqtələrin masajı”
  •  Uşaq xəstəlikləri təcrübəsində masaj
  • “Müalicəvi bədən tərbiyəsi”
  • Masajın reflektor növləri
  • “Pediatrik reablitasiyada masaj”

“Tibbi masaj və müalicəvi bədən tərbiyəsi” fənn komissiyasinın tərkibində 5 nəfər həkim-müəllimdən ibarət pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir.

Klassik masaj və idman masajı

Klassik masaj və idman masajı fənnində masajın müalicəvi, profilaktik, idman, kosmetik məqsədlə aparılma üsulları(əl, aparat, kombinəolunmuş) mənimsəmək, masajın növlərinin insan orqanizminə fizioloji təsirini qiymətləndirməklə əlaqədar nəzəri biliklər, təcrübi vərdişlər və bacarıqlar öyrədilir.

Masajın reflektor növləri, ənənəvi Çin və aktiv nöqtələrin masajı

Masajın reflektor növləri, ənənəvi Çin və aktiv nöqtələrin masajı fənnində refleksogen, Zaxarin-Hed zonaları üzrə təyin olunmuş nöqtələr haqqında, reflektor-seqmentar, birləşdirici toxuma, nöqtəvi və ənənəvi Çin masaj üsulları ilə prosedurları peşəkar səviyyədə yerinə yetirmək məqsədilə təməl nəzəri, təcrübi biliklər və müxtəlif xəstəliklər, sindromların müalicəsi, ilk yardım zamanı aktiv nöqtələrin masajının tətbiqi üzrə bacarıqlar öyrədilir.

Uşaq xəstəlikləri təcrübəsində masaj

Müalicəvi bədən tərbiyəsi

Müalicəvi bədən tərbiyəsi fənnində reabilitasiya, sağlamlığın möhkəmlənməsi məqsədilə MBT-nin müxtəlif üsullarının tətbiqi, masaj və digər fiziobalneoterapiyametodları ilə birlikdə istifadə ilə bağlı nəzəri, təcrübi bilik və bacarıqlar öyrədilir.

Masajın reflektor növləri

Masajın reflektor növləri fənnində refleksogen, Zaxarin-Hed zonaları üzrə təyin olunmuş nöqtələr haqqında, reflektor-seqmentar, birləşdirici toxuma, nöqtəvi və ənənəvi Çin masaj üsulları ilə prosedurları peşəkar səviyyədə yerinə yetirmək məqsədilə təməl nəzəri, təcrübi biliklər və müxtəlif xəstəliklər, sindromların müalicəsi, ilk yardım zamanı aktiv nöqtələrin masajının tətbiqi üzrə bacarıqlar öyrədilir.

Pediatrik reabilitasiyada masaj

Pediatrik reabilitasiyada masaj fənnində uşaq həyatının müxtəlif yaş dövrlərindəki xəstəliklər zamanı masajın aparılma xüsusiyyətləri, fizioloji təsiri, effektlivliyini qiymətləndirmə kriteriyaları ilə əlaqədar nəzəri bilik, təcrübi vərdişlər və bacarıqlar öyrədilir.

ƏLİYEVA RƏSMİYYƏ MAHMUD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  18.05.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1993, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 26.01.2001

ƏLİYEVA AFAQ İLYAS

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  08.03.1984
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2006, müalicə işi
İxtisas:  Funksional diaqnostika
İşə qəbul olunma tarixi:  01.09.2009

MƏMMƏDOV SƏBUHİ RÖVŞƏN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 02.04.1990
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: 1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci , idman və müalicə masajı
İxtisas: Masaj
İşə qəbul olunma tarixi: 29.09.2021

CƏBRAYILOVA SEVİNC AYDIN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  23.04.1975
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1998, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:  21.09.2005