“Gigiyena”, “Epidemiologiya” və “Yoluxucu və dəri-zöhrəvi xəstəliklər”

Mövsümova Təranə Fərahim qızı – 1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində “Gigiyena”,”Epidemioloqiya”və “Yoluxucu və dəri-zöhrəvi xəstəliklər”  fənn birləşməsi komissiyasının sədridir.

Min illərdən bəri məlum olan infeksiyalar hazırki dövrdə də insan cəmiyyətində ən çox təsadüf edilən xəstəlik törədiciləridir. Bu xəstəliklərin öyrənilməsində əldə edilən nailiyyətlərərə baxmayaraq hələ də hər il milyonlarla insan infeksion xəstəliklərdən tələf olur. Demək olar ki, hər il yeni bir yoluxucu xəstəlik əmələ gəlir və bu da saysız-hesabsız insan təlafatına səbəb olur. Cəmiyyətimizdə baş verən dəyişikliklər, o cümlədən, əhalinin təbəqələşməsi, miqrasiya, qaçqınların artması, müharibələr yeni-yeni qrup infeksiyaların baş qaldırmasına şərait yaradır. Bu baxımdan tələbələri infeksion patologiyalar haqqında müasir səviyyədə məlumatlandırmaq, müasir müalicə və müayinə üsullarına yiyələnmələrinə istiqamətləndirmək, onlarda bilik və bacarıqları formalaşdırılmaq fənn müəllimlərinin əsas vəzifəsi hesab edilir. Tədris prosesində tələbələr infeksion xəstəliklərin təsnifatını, klinik simptomlarını, həmin xəstəliklərin gedişini, ağırlaşmaları səmərəli nəticələrini, diaqnostik üsullarını və müalicə prinsiplərini mənimsəyirlər.

“Hərbi Tibbi Hazırlıq və fəlakətlər Təbabəti” fənninin tədris olunmasında məqsəd tələbələrə gələcək fəaliyyətlərində mülki müdafiə sahəsində təbii, texnogen və səhlənkarlıq üzündən baş verən qəza, partlayış, yanğın və s. halların qarşısının alınması barədə nəzəri biliklər və praktik vərdişlər aşılamaqdır. Fövqəladə hadisələr baş verərkən tələbələrdə özünə və başqalarına ilk tibbi yardım göstərmək qaydalarına yiyələnmək bacarıqlarını əldə etmək qeyd olunan məqsəddən irəli gələn vəzifələr hesab olunur. Bu sahədə həyata keçirilən tədrisin əsas vəzifəsi sülh və müharibə dövrlərinin fövqəladə hallarında təbii fəlakət, istehsalat qəzalarınnı nəticəsində yaranmış zədələnmə ocaqlarında xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin təşkilinin əsaslarının öyrədilməsi, tibbi yardım biliklərinə yiyələnmək və fövqəladə hallarda əməli olaraq ilk tibbi yardım göstərməyi bacarmaqdan ibarətdir.

“Yoluxucu və dəri zöhrəvi xəstəliklər” və “Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti” fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər aiddir:

  • Yoluxucu xəstəliklər
  • Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
  • Yoluxucu və dəri zöhrəvi xəstəliklərdə tibb bacılığı
  • Dermatovenerologiya

“Yoluxucu və dəri zöhrəvi xəstəliklər” və “Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti”fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 16 nəfərdən ibarət müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.

Yoluxucu xəstəliklər

Yoluxucu xəstəliklər fənninin əsas məqsədi-tədris prosesində tələbələrə infeksion xəstəliklərin təsnifatını, klinik simptomlarını, diaqnostik üsullarını, infeksion xəstəliklərin gedişini, ağırlaşmaları və nəticəsini, xəstələrə qulluq və qidalanma rejimini, ilkin təxirəsalınmaz yardım göstərilməsini öyrətməkdir. Eyni zamanda xəstələrin laborator və instrumental müayinəsi zamanı yeni metodlardan istifadə üsulları, müalicə prinsipləri ilə tanış etməkdir.

Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti

“Hərbi Tibbi Hazırlıq və fəlakətlər Təbabəti”fənninin  tədris olunmasında məqsəd tələbələrə gələcək fəaliyyətlərində mülki müdafiə sahəsində təbii, texnogen və səhlənkarlıq üzündən baş verən qəza, partlayış, yanğın və s. halların qarşısının alınması barədə nəzəri biliklər və praktik vərdişlər aşılamaqdır. Fövqəladə hadisələr baş verərkən tələbələrdə özünə və başqalarına ilk tibbi yardım göstərmək qaydalarına yiyələnmək bacarıqlarını əldə etmək qeyd olunan məqsəddən irəli gələn vəzifələr hesab olunur. Bu sahədə həyata keçirilən tədrisin əsas vəzifəsi sülh və müharibə dövrlərinin fövqəladə hallarında təbii fəlakət, istehsalat qəzalarının nəticəsində yaranmış zədələnmə ocaqlarında xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin təşkilinin əsaslarının öyrədilməsi, tibbi yardım biliklərinə yiyələnmək və fövqəladə hallarda əməli olaraq ilk tibbi yardım göstərməyi bacarmaqdan ibarətdir.

Yoluxucu və dəri zöhrəvi xəstəliklərdə tibb bacılığı

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri fənninin tədrisi zamanı fənn müəllimləri tərəfindən tələbələrə dərinin quruluşu, dəri və zöhrəvi  xəstəliklərinin səbəbləri, ümumi simptomları, diaqnostikası, müalicə və profilaktikası ilə bağlı müasir yanaşma tərzi haqqında məlumat verilir.

Dermatovenerologiya

Dermatovenerologiya fənninin məqsədi fənn müəllimləri tərəfindən tələbələrə dərinin quruluşu,  xəstəliklərin səbəblərini, ümumi sipmtomlarını öyrətmək, dəri-zöhrəvi xəstələrinin diaqnostika, müalicə və profilaktikasına dair müasir yanaşma tərzi haqqında məlumat verməkdir. Müasir mənbələrdən yenilikləri əldə edib, onları qiymətləndirmək və təcrübəyə tətbiq etməkdir.

MÖVSÜMOVA TƏRANƏ FƏRAHİM
Tibb elmləri namizədi

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 19.06.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1993, sanitariya
İxtisas: Həkim sanitar
İşə qəbul olunma tarixi: 21.08.1998

BABAYEVA GÜLNARƏ ARİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  02.08.1965
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1988, sanitariya
İxtisas: Sanitar həkim
İşə qəbul olunma tarixi:  18.01.2001

HƏŞİMOVA ARZU SƏYAB

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  10.12.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1991, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 30.09.1998

İSMAYILOVA AYBƏNİZ ABASƏT

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  14.03.1978
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1995, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 01.09.2015

NAĞIYEVA NƏRGİZ İSMAYIL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  31.07.1975
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2000, müalicə işi
İxtisas: Həkim anestezioloq, reanimatoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 16.10.2002

NOVRUZOVA GÜLBƏNİZ HƏZİ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  29.01.1957
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1980, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 24.01.1997

AXUNDOVA ULDUZ ƏQİL
.

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  27.11.1963
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1987, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:  16.09.2014

ƏHMƏDOV ELÇİN FƏRHAD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  26.08.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1985, müalicə işi
İxtisas:  Həkim dəri-zöhrəvi
İşə qəbul olunma tarixi: 06.09.2001

HƏSƏNOVA PAKİZƏ QƏNİ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  04.04.1960
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1985, sanitariya
İxtisas:  Sanitar həkim
İşə qəbul olunma tarixi: 08.07.2002

HÜSEYNOVA SƏİDƏ FƏXRƏDDİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  15.12.1990
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti – 2013, biologiya
İxtisas:  Biologiya müəllimi
İşə qəbul olunma tarixi: 02.08.2018

BABAYEVA TƏRANƏ MƏMMƏD
.

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  16.04.1962
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1986, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi:  24.01.1997

ƏLİYEVA İRADƏ TAHİR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  26.05.1978
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2001, müalicə işi
İxtisas:  Həkim dermatoveneroloq
İşə qəbul olunma tarixi: 13.10.2004

İBRAHİMOVA AFAQ ƏLİ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  24.05.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1996, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 04.07.2001

MƏMMƏDZADƏ KƏMALİYƏ AYDAR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  15.11.1963
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1987, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 01.09.1998

FƏRZƏLİYEVA GÜLŞƏN İNTİQAM

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  26.02.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1994, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 17.07.1999