Daxili xəstəliklər

Qasımova İlhamə Abdulla qızı 1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində müəllim vəzifəsində işləyir. “Daxili xəstəliklər”, “Reanimatologiya” fənn birləşmə komissiyasının sədridir.

“Daxili xəstəliklər” fənni nəzəri və təcrübi təbabətin ən böyük sahəsidir. Onun əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

 • daxili üzvlərin xəstəlikləri zamanı tətbiq edilən müayinə üsullarının öyrənilməsi;
 • xəstəliklərin yaranma səbəblərini və inkişaf mexanizminin öyrənilməsi;
 • xəstəliklərin simptomlarının öyrənilməsi;
 • kliniki müayinə metodları, profilaktika və təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə yardım göstərmək bacarığına yiyələnmək.

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün fənni tələbələrə lazımi səviyyədə öyrətmək, aydın dildə və ətraflı şəkildə izah etmək lazımdır. Nəticədə həm savadlı, hərtərəfli bacarığa malik olan orta tibb işçisi yetişdirmək, həm də xəstələrin düzgün müalicəsinə təminat yaratmaq mümkün olar.

“Daxili xəstəliklər”, “Reanimatologiya” fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

 • Daxili xəstəliklər
 • Reanimatologiyada tibb bacılığı
 • İlkin tibbi yardım
 • Tibbi biokimya
 • Nutrisiologiya
 • Reanimatologiya
 • Daxili xəstəliklərdə tibb bacılığı

“Daxili xəstəliklər” və “Reanimatologiya” kliniki fənlərdir. Fənlər əsasən iki istiqamətdə tərdis olunur: mühazirə və təcrübə .

“Daxili xəstəliklər”, “Reanimatologiya” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 31 həkim-müəllimdən ibarət pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir.

Daxili xəstəliklər

“Daxili xəstəliklər” fənni nəzəri və təcrübi təbabətin ən böyük sahəsidir və onun əsas məqsədi – feldşer məntəqələrində, xəstəxanalarda ixtisaslı tibb bacısını müstəqil işə hazırlamaqdır. Tədris prosesində tələbələr xəstəliklərin etiologiyasını və inkişaf mexanizmini, xəstəliklərin simptomlarını,ağırlaşmalarını və bu zamanı tətbiq edilən müayinə üsullarını, kliniki müayinə metodlarını, profilaktika və təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkiməqədər yardım göstərilməsini, əsas tibbi manipulyasiyaların texnikasını və xəstələrə qulluq qaydalarını mənimsəyirlər.

“Daxili xəstəliklər” klinik fənndir. Dərslər əsasən iki istiqamətdə aparılır:  mühazirə və təcrübə

Reanimatologiyada tibb bacılığı

“Reanimatologiya” fənninin əsas məqsədi – feldşer məntəqələrində, xəstəxanalarda ixtisaslı tibb bacısını müstəqil işə hazırlamaqdır. Tədris prosesində tələbələr təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə xəstələrə yardım göstərilməsini, ürəyin xarici masajının  aparılma qaydasını, ağciyərlərin süni ventilyasiyası üsullarının tətbiqini, xəsarət alanlara ilk yardım göstərilməsini, şinaların və sarğıların qoyulmasını, infuzion terapiyanın prinsiplərini, xəstələrə aparılacaq manipulyasiyaların yerinə yetirilməsini, cərrahi əməliyyatlar zamanı həkimə yardım edilməsi və əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrə ediləcək qulluq qaydalarını, intensiv terapiya tədbirlərini mənimsəyirlər.

“Reanimatologiya” fənni klinik fənndir. Dərslər iki istiqamətdə aparılır: mühazirə və təcrübi

İlkin tibbi yardım

 “İlkin tibbi yardım” fənninin əsas məqsədi – ixtisasından asılı olmayaraq hər bir tibb işçisinin gündəlik həyatda çox təsadüf edilən ilkin və həkiməqədər tibbi yardım tələb edən müxtəlif zədələnmələr, zəhərlənmələr, kəskin qəfləti xəstəliklər zamanı xəsarət almış insana hadisə yerində, yaxud ağır xəstəyə olduğu şəraitdə peşəkar tibbi yardımın göstərilməsi haqqında nəzəri biliklər və praktik vərdişlər aşılamaqdır.

Tibbi biokimya

“Tibbi biokimya” fənninin əsas məqsədi – biokimyanın tibbdə əhəmiyyətini, xəstənin müayinəsində ümumi müasir müayinələr kompleksində biokimyəvi müayinələrin əhəmiyyətini və metodiki prinsiplərini öyrətməkdir.

“Tibbi biokimya” fənnində dərslər iki istiqamətdə aparılır: mühazirə və laborator məşğələ

Nutrisologiya

“Nutrisiologiya” fənninin əsas məqsədi – insan sağlamlığının profilaktikası və həyat keyfiyyətinin balanslaşdırılmış səmərəli qidalanma vasitəsi ilə artırılmasını, qidanın tərkib hissələrini, onların necə həzm olunmasını, alimentar səbəbdən yarana biləcək əksər xəstəliklərin profilaktikası haqqında nəzəri biliklər aşılamaqdır.

Reanimatologiya

“Reanimatologiya” fənninin əsas məqsədi – feldşer məntəqələrində, xəstəxanalarda ixtisaslı tibb bacısını müstəqil işə hazırlamaqdır. Tədris prosesində tələbələr təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə xəstələrə yardım göstərilməsini, ürəyin xarici masajının  aparılma qaydasını, ağciyərlərin süni ventilyasiyası üsullarının tətbiqini, xəsarət alanlara ilk yardım göstərilməsini, şinaların və sarğıların qoyulmasını, infuzion terapiyanın prinsiplərini, xəstələrə aparılacaq manipulyasiyaların yerinə yetirilməsini, cərrahi əməliyyatlar zamanı həkimə yardım edilməsi və əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrə ediləcək qulluq qaydalarını, intensiv terapiya tədbirlərini mənimsəyirlər.

“Reanimatologiya” fənni klinik fənndir. Dərslər iki istiqamətdə aparılır: mühazirə və təcrübə

Daxili xəstəliklərdə tibb bacılığı

“Daxili xəstəliklər” fənni nəzəri və təcrübi təbabətin ən böyük sahəsidir və onun əsas məqsədi – feldşer məntəqələrində, xəstəxanalarda ixtisaslı tibb bacısını müstəqil işə hazırlamaqdır. Tədris prosesində tələbələr xəstəliklərin etiologiyasını və inkişaf mexanizmini, xəstəliklərin simptomlarını,ağırlaşmalarını və bu zamanı tətbiq edilən müayinə üsullarını, kliniki müayinə metodlarını, profilaktika və təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkiməqədər yardım göstərilməsini, əsas tibbi manipulyasiyaların texnikasını və xəstələrə qulluq qaydalarını mənimsəyirlər.

“Daxili xəstəliklər” klinik fənndir. Dərslər əsasən iki istiqamətdə aparılır:  mühazirə və təcrübə

QASIMOVA İLHAMƏ ABDULLA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 14.06.1965
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1988, müalicə işi
İxtisas: Həkim-terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 19.08.1999

ƏLİYEVA RİMMA XANMƏMMƏD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  24.07.1963
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: İrkutsk Tibb İnstitutu– 1990, müalicə prof.
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 22.12.1994

EYVAZOVA GÜLNARƏ YURİS

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  04.09.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1993, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 22.10.2002

HÜSEYNOVA KƏMALƏ TELMAN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  10.08.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1987, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:13.10.1995

QASIMOVA RƏNA İSMAYIL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  11.10.1958
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1985, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 20.01.1999

NƏRİMANOVA AĞCAGÜL İDEAL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  07.04.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1984, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 16.02.1986

SALEHOVA SEVİNC EDİSON 

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  06.03.1969
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1992, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 22.02.1995

ABDULLAYEVA RƏQSANƏ POLAD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 01.01.1960
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi:  Azərbaycan Tibb Universiteti -1983, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 15.03.1986

ƏSGƏROVA PƏRİŞAN CƏMİL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  05.04.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1995
İxtisas: Müalicə işi
İşə qəbul olunma tarixi: 05.02.2019

HÜSEYNOVA İRADƏ AYDIN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 13.02.1965
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1988, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:27.10.1995

İSMAYILOVA SƏİDƏ CAMAL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 25.01.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1992, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 30.08.1996

QURBANOVA SƏBİNƏ MƏMMƏD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 30.08.1980
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –2003, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 01.08.2018

NAĞIYEVA NATELLA CAHANGİR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 20.10.1956
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1982, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 26.12.2001

ŞÜKÜROVA AİDƏ ƏDALƏT

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 23.08.1962
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1985, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 21.08.2001

BABAYEVA BÖYÜKXANIM HƏMİD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  15.04.1962
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1985, müalicə işi
İxtisas: Həkim oftolmoloq
İşə qəbul olunma tarixi:  30.08.1996

ƏFƏNDİYEVA İLAHƏ ARİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  20.10.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1991, müalicə prof.
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 21.08.2001

HÜSEYNOVA ŞƏHLA ARİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 14.05.1969
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1992, Müalicə işi
İxtisas: Həkim kardioloq
İşə qəbul olunma tarixi:17.10.1996

KAZIMOVA İRADƏ AYDIN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 01.01.1967
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1990, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:09.01.1996

MƏMMƏDOVA GÜLNARƏ OQTAY

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 16.12.1966
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1992, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 11.09.1986

SADIQOVA DİLARƏ ZÜLAL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 17.08.1957
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti –1980, Müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 28.10.1993