Sinir – ruhi xəstəliklər

Bağırova Aygün Aydın qızı -1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində “Sinir – ruhi xəstəliklər” fənni üzrə  müəllim vəzifəsində işləyir. “Sinir-ruhi xəstəlikləri” fənn birləşmə komissiyasının sədridir.

Sinir-ruhi xəstəlikləri və psixologiya elmi insanların sağlamlığına xidmət edir. Hər bir xəstənin müayinə və müalicəsi zamanı mütləq onun psixoloji durumunu, sinir sisteminin vəziyyətini təhlil etmək lazımdır. Belə ki, xəstələrin tez sağalması üçün bu vacib şərtdir. Bu səbəbdən də “Sinir-ruhi xəstəlikləri” fənn birləşməsi komissiyasının müəllimləri tələbələrə bu fənni lazımi səviyyədə öyrətməyə, aydın dildə və ətraflı şəkildə izah etməyə çalışırlar. Nəticədə həm savadlı, hərtərəfli bacarığa malik olan orta tibb işçisi yetişdirmək, həm də xəstələrin düzgün müalicəsinə təminat yaratmaq mümkün olur.

“Sinir-ruhi xəstəliklər” fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

  • Sinir – ruhi xəstəliklər tibbi psixologiyanın əsasları;
  • Sinir – ruhi xəstəliklər və tibbi psixologiya;
  • Sinir – ruhi xəstəlikləri;
  • Sinir – ruhi xəstəliklərində tibb bacılığı;
  • Tibbi psixologiyanın əsasları

“Sinir-ruhi xəstəliklər” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 10 nəfərdən ibarət müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.

Sinir-ruhi xəstəliklər tibbi psixologiyanın əsasları

Sinir-ruhi xəstəliklər və tibbi psixologiya

Sinir-ruhi xəstəlikləri

Sinir-ruhi xəstəlikləri fənnində sinir sistemi və ruhi xəstəliklərə dair nəzəri, təcrübi biliklər, xəstələrə qulluq və profilaktik tədbirlər, ilk tibbi yardım, reabilitasiya prinsipləri haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Fərdi psixoloji xüsusiyyətlər, xasiyyət, şəxsiyyət-fəaliyyət, şəxsiyyətin anomaliyaları, patologiya və psixopatiyalar, psixi sağlamlıq haqqında ümumi məlumatları bilir, xəstələrə xüsusi yanaşma tərzini bacarır.

Sinir-ruhi xəstəliklərində tibb bacılığı

Sinir-ruhi xəstəliklərində tibb bacılığı fənnində  sinir sistemi və ruhi xəstəliklərə dair nəzəri, təcrübi biliklər, xəstələrə qulluq və profilaktik tədbirlər, ilk tibbi yardım, reabilitasiya prinsipləri haqqında bilik və bacarıqlar öyrədilir. Fərdi psixoloji xüsusiyyətlər, xasiyyət, şəxsiyyət-fəaliyyət, şəxsiyyətin anomaliyaları, patologiya və psixopatiyalar, psixi sağlamlıq haqqında ümumi məlumatları bilir, xəstələrə xüsusi yanaşma tərzini bacarır.

Tibbi psixologiyanın əsasları

BAĞIROVA AYGÜN AYDIN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 27.04.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1993, müalicə işi
İxtisas: Həkim nevropatoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 08.09.1998

CƏLİLOVA İLHAMƏ ÇİNGİZ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  21.02.1966
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1989, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 22.09.2006

MƏMMƏDOVA RƏNA ABDULLA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  23.04.1968
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Ostraxan Tibb İnstitutu – 1989, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 26.10.2001

NƏSİROVA NURANƏ MÜRSƏL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  29.10.1980
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2004, müalicə işi
İxtisas:  Həkim nevropatoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 19.09.2005

AXUNDOVA LEYLA MƏHƏMMƏDƏLİ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 16.11.1983
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: : Naxçıvan Dövlət Universiteti ,pediatriya
İxtisas: Həkim nevropatoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 14.09.2017

HÜSEYNOVA FAZİLƏ ƏLİYEVNA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  21.06.1971
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1994, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 30.09.1998

MİRZƏYEVA AFƏT POLAD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  06.09.1978
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2001, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 19.10.2004

DADAŞOVA XURAMAN TOFİQ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  01.03.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1994, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 08.10.2000

QURBANOVA ZEMFİRA ƏLƏSGƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 15.02.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1984, müalicə işi
İxtisas: Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 27.08.1999

NƏSİROVA AYTƏKİN SABİR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 13.04.1983
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Naxçıvan Dövlət Universiteti, pediatriya
İxtisas: Həkim nevropatoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 14.09.2017