Azərbaycan dili və rus dili

Əliyeva Gülistan Musa qızı 1 nömrəli Bakı Tibb kollecində müəllim işləyir. “Azərbaycan-dili” və “Rus-dili” fənn birləşməsi komissiyasının sədridir.

“İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalmış bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur.”

                                                                                                                                                                                                                                Heydər Əliyev

Hər bir xalqın öz Ana dili onun milli sərvəti, varlığının təsdiqi, həmçinin milli kimliyidir. 1995-ci ildə ilk milli Konstitusiyamıza Azərbaycan dili dövlət dili kimi qəbul edildi. 2001-ci ilin iyulunda Ulu Öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanı imzalandı. Eyni zamanda, həmin vaxtlarda Dil Şurası yaradıldı. Çox keçmədi ki, 1 Avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan-Dili Günü təsis olundu.

1 nömrəli Bakı Tibb Kollecinin müəllimləri tələbələrə həm gündəlik həyatda, həm də tibb sahəsində dilimizin incəliklərini və özəlliklərini aşılayırlar. Bu baxımdan tələbələrə bilik verməklə yanaşı onları təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün qiraətə sövq edirlər. Çünki bu onlara gələcəkdə öz peşələrində fikirlərini daha dolğun və səlis ifadə etməyə bilavasitə kömək olacaq.

Hər hansı dilin tarixini bilmək sadəcə həmin dil haqqında məlumat əldə etmək deyil, həmçinin bu dildə danışan xalqın mədəniyyəti, tarixi haqqında biliyə sahib olmaq deməkdir. Rus-dili də özünün zəngin leksikonu və detallı qrammatik tərkibi ilə seçilməklə, uzun tarixi dövr ərzində formalaşmışdır.

Kollecimizdə Rus dili fənninin tədrisində əsas məqsədlərdən biri tələbələrə peşələrində bu dilin də vacib bir ünsiyyət vasitəsi olduğunu aşılamaqdır.

“Azərbaycan dili” və “rus dili” fənn fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

  • Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-Rus dili;
  • Azərbaycan dilində dildə işgüzar və akademik kommunikasiya

“Azərbaycan dili” və “Rus dili” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 9 nəfərdən ibarət müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-Rus dili

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-Rus dili fənni tələbələrə rus dilində təqdimat etmək, natiqlik, akademik və işgüzar yazı bacarıqlarının aşılanmasını öyrədir.

Azərbaycan dilində dildə işgüzar və akademik kommunikasiya

Azərbaycan dilində dildə işgüzar və akademik kommunikasiya fənni tələbələrə Azərbaycan dilində təqdimat etmək, natiqlik, akademik və işgüzar yazı bacarıqlarının aşılanmasını öyrədir.

ƏLİYEVA GÜLÜSTAN MUSA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  02.10.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Çimkənt  Pedaqoji İnstitutu-1984, Rus-dili
İxtisas:  Rus-dili və ədəbiyyat
İşə qəbul olunma tarixi: 01.09.1986

ASDANOVA SEVANƏ QARDAŞXAN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 01.11.1976
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti- 2004, filologiya
İxtisas: İngilis dili
İşə qəbul olunma tarixi: 23.03.2005

İSMAYILZADƏ SEVDA FİKRƏT

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 04.05.1962
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti- 1983, Rus dili və ədəbiyyat
İxtisas:Rus dili və ədəbiyyat, metodist
İşə qəbul olunma tarixi: 15.09.2016

RZAYEVA AYBƏNİZ İSRAİL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 25.05.1965
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti- 1988, Rus dili və ədəbiyyat
İxtisas:Rus dili və ədəbiyyat
İşə qəbul olunma tarixi: 01.02.2019

ALLAHVERDİYEVA KÖVKƏB AĞATAĞI

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 04.11.1970
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti- 1992,Azərbaycan  dili, ədəbiyyat
İxtisas: Azərbaycan dili,ədəbiyyat
İşə qəbul olunma tarixi: 16.06.2003

İMANOVA FİRƏNGİZ MƏHƏRRƏM

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 04.10.1957
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti -1979, Azərbaycan dili və ədəbiyyat
İxtisas: Filoloq
İşə qəbul olunma tarixi: 20.12.1984

İSRAFİLOVA GÜLNARƏ HACIAĞA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 15.11.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti -1983, Rus dili və ədəbiyyat
İxtisas: Rus dili və ədəbiyyat, metodist
İşə qəbul olunma tarixi: 15.09.2006

ALLAHVERDİYEVA RƏNA RƏŞİD

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 31.05.1962
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti-1986, Rus-dili və ədəbiyyat
İxtisas: Rus-dili və ədəbiyyat
İşə qəbul olunma tarixi: 15.02.2017

İSFƏNDİYAROVA LALƏ ALLAHVERDİ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 11.03.1981
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti-2007, İbtidai təhsilin metodikası
İxtisas: İbtidai təhsilin metodikası
İşə qəbul olunma tarixi: 13.09.2007

NƏBİYEVA AYNUR QƏLƏNDƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi: 01.02.1974
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti-1994, Rus dili və ədəbiyyat
İxtisas: Rus dili
İşə qəbul olunma tarixi: 15.09.2014